Ca. 2% av den svenska befolkningen i åldern 15 -74 år har problem med spel om pengar. För den enskilde och den närmaste omgivningen är det ett oerhört lidande.
Lögnerna, jakten på pengar, oro, stress och konflikter ställer till det.
Våra behandlingar bygger på vetenskapligt bevisade metoder.