Tvångssyndrom består av påträngande tankar om katastrofer (tvångstankar), att man ska skada sig själv eller någon annan, rädsla för att något ska bli fel eller att man ska göra något konstigt. Dessa tankar gör att man känner sig tvingad att tänka något annat eller utföra någon ritual eller handling för att undvika att detta inträffar. Vanliga exempel på ritualer är tvånget att tvätta sig i flera timmar, att kontrollera saker såsom spisen, låset till ytterdörren eller att ordna saker på ett visst sätt. Tankarna leder också ofta till undvikande av vissa saker såsom vassa föremål, offentliga toaletter mm. Många människor kan känna igen sig i att de kontrollerar att spisen är avstängd en extra gång men utan att det för den skull är ett problem. Den som har utvecklat OCD; däremot i tvångshandlingar eller tankar och upprepar dessa i timmar till dess att det känns rätt. Man uppskattar att 2-3% av befolkningen lider av OCD.
För personer med Tvångssyndrom finns en patientförening, Svenska OCD-förbundet, www.ocdforbundet.se. Man kan också läsa mer om problemet och dess behandling i ”Nycklar på bordet” av Susanne Beijerot.