Adolescent Community Reinforcement Approach-ACRA är en missbruksbehandling för ungdomar som baseras på Community Reinforcement Approach (CRA),  kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). CRA rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

ACRA fokuserar på  triad-begreppen:

  • Funktionsanalys
  • Tillfredsskalan
  • Behandlingsmål

 

ACRA ges under en 3-månaders period (12 – 14 veckor) och innefattar:

  • 12 individuella träffar med ungdomen
  • 2 träffar med ungdomens aktuella vårdnadshavare
  • 2 gemensamma träffar med ungdomen och dennes aktuella vårdnadshavare

 

I ACRA jobbar man med att kartlägga drogbeteenden och också med att kartlägga vad ungdomen ska göra istället när drogen tas bort.

Andra områden som behandlas under träffarna är bland annat färdighetsträning, inom olika områden, såsom att Tacka nej, att kommunicera, att lösa  problem, att förebygga och hantera  motgångar, att hantera ilska, jobbfärdigheter, följsamhet  medicinering och relationsfärdigheter.

Ytterligare områden behandlas vid behov beroende på var ungdomen befinner sig just nu i sitt liv.