Jakten på lycka och varför vi inte når den

Frente – Bizarre Love Triangle there are two sides to everything. which side are you on today?

Hur kommer det sig att jakten på lycka tycks göra oss mer olyckliga?

Varför verkar alla andra ha kontroll på sina tankar och känslor utom du?

Varför kan du inte bara tänka positivt och vara lycklig?

Det är inte så enkelt är svaret! Istället finns rädslan och oviljan för att riskera att vi skulle genomskådas som svaga eller överdriva våra bekymmer vilket leder till att många bygger upp en fasad.

Genom att hålla det för oss själva minskar vi risken att avslöjas och bidrar till en illusion om att vi skulle ha allt under kontroll.

Vi vill genom det här inlägget belysa en vanlig psykologisk tankefälla vilken är vanligt förekommande när det kommer till självhjälpsböcker om ”hur du blir lycklig”. Inlägget utgår från ACT vilket står för Acceptance and Commitment Therapy.

Acceptans är ett både älskat och jobbigt ord, men vad betyder det egentligen? Vi börjar med att gå tillbaka till varför vi är som vi är.

Hjärnan

Våra hjärnor har utvecklats i tusentals år och är inte utvecklade för att vi ska må så bra som möjligt. De är utvecklade för att vi ska kunna överleva i en värld full av faror och hot.

Det var inte den gladaste och lugnaste jägaren eller samlaren som överlevde på savannen.

Vi är utformade för att observera hot och undvika faror för att överleva.

Förr var vi rädda för den livsfarlige tigern. Idag är vi rädda att förlora jobbet, göra bort oss eller dö av en obotlig sjukdom. Hjärnan gör däremot ingen skillnad mellan inre hot (tankar) eller yttre hot (bli överfallen). Vi har med andra ord en mängd orosmoln vi kan fastna i, välj och vraka fritt. 

Grupptillhörighet och skam

Det finns även en annan viktig del vi ska belysa som är kopplad till vår överlevnad nämligen grupptillhörighet. Om någon uteslöts ur en grupp på savannen tog det inte lång tid innan denne blev ett lovligt byte.

Så hur skyddar vi då oss från att inte bli uteslutna ur gruppen?

Genom grundkänslan skam ska vi människor reglera och anpassa oss efter gruppen. Skam signalerar till oss när risken att bli utesluten ur gruppen uppstår och hotet mot vår egen överlevnad hägrar.

Nu kanske du tänker att det är lite överdrivet men ta en stund och fundera över hur det kändes sist du kände dig skamsen. Det är en stark och mycket obehaglig känsla att bära. Vi är villiga att göra nästan vad som helst för att lägga oss platta och åter igen bli accepterade i gruppen. Inklusive våld på oss själva där vår självkritik ger oss en omgång.

Som sagt så gör hjärnan ingen skillnad på själva hotet i sig. Den känslomässiga responsen är den samma oavsett om det är att du blir påkommen med ett misstag på jobbet eller om du lät elden slockna under ditt skift. Känslan av skam och risken att bli utesluten är den samma.

Så hur skyddar vi oss då från att bli utstötta? Jo vi jämför oss med andra!

Vår hjärna skickat ut signaler vilket får oss att tänka tankar och granska oss själva, för att försäkra oss om att vi inte kommer bli avvisade.

Det är en förklaring till att vi oroar oss för att inte passa in eller inte vara omtyckta. Det är biologiskt och inte tankar du kan kontrollera eller styra över. Däremot hur du förhåller dig och hanterar dessa tankar kan du påverka. 

Lycka eller?

Den framgångsrike stenåldersmänniskan var den som hela tiden skulle skaffa sig mer och bli bättre. Detta för att öka chanserna att överleva och fortplanta sig. Så är vi även idag!

Därför ska vi inte förvånas över att vi alla vill ha mer och bättre för att öka sannolikheten att bli lyckligare som människa. Om vi nu lyckas med att tjäna mer pengar, bli färdiga med renoveringen, räcka till som förälder, bli en bättre partner då blir vi lyckligare…för en stund.

Tills vi vill ha mer och bättre! Det låter kanske makabert att vi sysselsätter oss med detta självplågeri. Ett självplågeri som innebär självkritik, jämföra eller värdera oss och att lägga fokus och energi på det vi saknar…för att ändå bli missnöjda igen.

Dessutom oroar vi oss för det som kommer!

Jakten på lyckan blir med andra ord otillfredsställande för oss. Den finns för en stund men är alltid övergående. Sannolikheten är snarare att vi orsakar oss ångest och depressivitet. Vi frågar oss själva vad meningen med allt är?

Frågan är om lycka innefattar känslor av njutning, glädje och tillfredsställelse eller om det bör innefatta att leva ett rikt, helt och meningsfullt liv.

Ja det är klart att vi vill det men hur gör man då kanske du tänker? Lugn vi kommer dit, antingen på egen hand eller med hjälp på vägen från oss.

Acceptans

För det första behöver vi leva efter det vi tycker är viktigt och värderar för att fatta beslut och handla i enighet med det.

Först då kan livet kännas mer rikt och meningsfullt. Vi kan då känna en intensivare känsla av livskraft, en insikt om att vi lever vårt liv på de sätt vi vill. Den formen av liv innebär naturligtvis även att det kommer finnas smärtsamma känslor och tankar på ett eller annat sätt.

Att leva ett fullt liv innebär att det fylls av många känslospektra.

Här kommer därför det laddade ordet acceptans in. Vi vill ge dig ett perspektiv på acceptans och dess betydelsen. Det handlar inte om att du ska acceptera det oacceptabla eller stå ut i vad som helst. Utan att vi ibland behöver landa i här och nu och rikta vår uppmärksamhet mot så som det faktiskt är, utan att för den delen värdera, döma eller kritisera.

Varför vi ibland har svårt med acceptans är att vi jämför den riktiga och verkliga världen med hur vi tänker och vill att den ska se ut.

Det resulterar i att vi fokuserar på skillnaden mellan dessa världar, tappar här och nu och strävar efter det vi inte når eller har. Att acceptera innebär att vi låter det vara precis som det är just här och nu, utan att bedöma, granska, angripa, argumentera eller motbevisa. Acceptans gör dig fri att välja i ditt liv, du får större kontroll över din tillvaro genom att du kan hantera problemen på bästa sätt vid just den tidpunkten här och nu. Du kan inte ständigt försöka uppleva enbart bra och fina känslor och tro att det är lycka, då kommer du snubbla rakt ner i lyckofällan. ACT handlar om att ge plats även för det svåra i livet men mildra konsekvenserna och leva ett meningsfullt liv trots lidande och svåra känslor.

Boktips

KBTarna

Inlägget bygger på Russ Harris bok ”Lyckofällan”. Det är det boktips vi vill ge dig som en första start i din väg ut ur lyckofällan. Boken bygger på tre delar: Del 1 tar upp hur din lyckofälla ser ut och varför du sitter fast i den. För att kunna kliva ur fällan behöver du först förstå hur den faktiskt fungerar. Del 2 handlar om att lära dig sluta undvika eller ta bort jobbiga tankar och känslor och istället lära dig att att dämpa dess inflytande i ditt liv. Del 3 hjälper dig att skapa dig ett liv fyllt av mening istället för jakten på positiva tankar och känslor. Boken ”lyckofällan” finns att både låna eller köpa.

Övning

Vad springer du egentligen från och vad springer du mot?

Stanna upp och sätt dig ner en stund, se på dina tio fingrar. Kan du räkna upp tio händelser som du kan glädjas åt idag? En för varje finger.

Vi kommer ganska enkelt på 3-4 saker och resten behöver vi ofta fundera på. Notera minst tio händelser vilka gav dig glädje/tillfredsställelse idag som du inte noterat när du varit i din autopilot. Ett leende? En ledig parkeringsplats? Ett samtal eller någon som öppnade dörren för dig? Eller kanske du höll upp dörren för någon som tackade dig med ett leende? Har du noterat det?