Hösten som årstid är på gott och ont för många av oss, men nu är den här. Det finns många som välkomnar hösten med en kopp te, långa höstpromenader, rutiner, jakt och skog. Alla känner dock inte att de njuter av hösten som årstid utan förknippar det men mörker och nedstämdhet. Livet känns inte lika roligt, minskat känslomässigt engagemang, energin är som bortblåst med en oro som gnager över de mörka månaderna framöver. Även vårt sätt att tänka påverkas genom att en ökad känsla av hopplöshet och dysterhet drar fram och att vår förmåga att påverka detta känns låg eller rent av obefintlig. Vanliga tankar är därför kopplade till meningslöshet och uppgivenhet. Detta kan leda till ökade grubblerier men även att vi får svårare att fatta beslut och koncentrera oss. Vår initiativförmåga och företagsamhet kan ersättas av passivitet. Att drabbas av nedstämdhet är inte ovanligt utan en vanlig form av ohälsa med tillhörande konsekvenser för vår hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga. 

Många känner även hur en känsla av värdelöshet och obefogade skuldkänslor kryper sig på. För de som upplever en nedstämdhet är det inte ovanligt att även känna ångest. Det är inte heller ovanligt att vi blir fysiskt påverkade, känner en tyngd i kroppen, sömnstörningar, mer eller mindre aptit. 

3 tips vill vi ge dig redan nu som kan vara dig till hjälp för att förebygga nedstämdhet, och även vara behjälpliga att ta dig ur om du redan är där:

1 Hitta meningsfullheten
Du kan påverka din tillvaro genom att aktivera dig med dina meningsfulla aktiviteter. 

Övning
Sätt dig ner och fundera över några viktiga områden i ditt liv. Sätt en siffra för hur meningsfullt det är för dig mellan 1- 10. Sätt nu en siffra för vart du tycker att du befinner dig idag mellan 1-10. Bestäm dig för att göra en sak redan idag som tar dig närmare din meningsfullhet. Du vill öka din egen förmåga att ta dig an livet mer vilje- och målstyrt. klicka på ”livskompass blomblad” nedan för en färdig mall du kan fylla i. 

Livskompass blomblad

Aktivera dig
Värna om det sociala, det är viktigt för dig. Det är lätt att vi drar oss undan socialt när vi känner oss låga men det sociala stödet är betydelsefullt och kommer hjälpa dig att komma ur dina grubblerier och aktivera dig. Det är svårt att tänka sig ur en nedstämdhet, vi behöver aktivt ta oss ur det och fylla på med meningsfullhet. Du behöver öka det positiva och givande i ditt liv igen, du vill med andra ord inte bli mer nedstämd av att du är nedstämd.

Övning
Välj ett område i din livskompass som känns meningsfullt för dig och gör något inom det området du längtar efter och önskar.

3 Observera och reflektera
Du kanske gör andra saker när du är nedstämd än när du mår bra?

Fråga dig själv vad du brukar göra när du mår bra och om du gör andra saker när du mår sämre? Och vad leder det till för dig? Fundera på något du vet att du brukar må bra av och gör det med start nu även om du känner dig låg.

Övning
Innan du ska ta dig för att göra något som du längtar efter eller önskar i din livskompass, fundera innan på din inställning till det, vilka tankar och känslor har du? Hur känns det i kroppen? Fundera på dina alternativa tankar om varför du faktiskt trivs med det sociala eller mår bra av det meningsfulla när du inte känner dig nedstämd. Genomför det och fundera sedan efteråt; Hur kändes det när jag gjorde något meningsfullt eller som jag värderar? Vilka tankar och känslor har jag nu? Hur känns det i kroppen nu? Vad i det jag gjorde kändes bra som du kan påminna dig om nästa gång du behöver motivation att göra en liknande aktivering? Mår jag bättre när jag aktiverar mig eller när jag sitter hemma och grubblar?

Varför KBT?
Om du känner igen dig kan KBT vara en hjälp för dig. Socialstyrelsen rekommenderar KBT i riktlinjerna vid lindrig till medelsvår depression, eftersom det visat sig vara den mest effektiva behandlingen baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Ibland behöver vi hjälp att ta oss ur vår nedstämdhet genom att terapeuten tillsammans med dig skapar en förståelse för nedstämdhetens omfattning utifrån dina tankar, känslor, kropp och beteenden och dess konsekvenser. Tillsammans vill vi bryta och förebygga din nedstämdhet och skapa meningsfullhet utifrån dina mål och värderingar. Vi försöker bryta passiviteten, hur du tänker och uppfattar din situation och ser över sårbara faktorer hos just dig. Det finns hjälp att få och vi vet att du inte är ensam om att känna att hösten är tung, hör därför gärna av dig till oss så berättar vi mer och bokar in dig för samtal hos oss.

Och du, vi vet att det kan vara svårt men våga lyfta telefonen och kontakta oss, resten gör vi tillsammans!

/Vi på KBTarna