För dig med återkommande depressiva episoder finns en metod inom KBT vilken hjälper dig att få en ökad insikt och förståelse för dina tankemönster, en hjälp att hantera svårigheter och obehag samt motverka impulsivitet och öka din valfrihet. En hjälp för dig att komma i kontakt med dina tankar, känslor och kropp samt ökar din livskvalitet. Genom en ökad medveten närvaro kan du minska och förebygga risken för nya återfall i depressionsepisoder. 

Hur gör du?
Anmäl dig till vår grupp-behandling i MBKT som har stöd i Socialstyrelsens riktlinjer. Detta betyder att behandlingen genom forskning har visat sig fungera och bör användas som hjälp för dig. Kontaktuppgifter till receptionen hittar du genom att klicka på den markerade länken https://www.kbtarna.se/kontakta-oss/

Remiss eller privat
Vi är landstingsfinansierade  dvs vi har avtal med Region Norrbotten så allt du behöver är en remiss. Remiss kan du få av din läkare på din Hälsocentral eller den psykiatri du tillhör. Om du mot förmodan stöter på problem kan du  alltid ta  hjälp av lagen om valfrihet eller vårdgarantin.

Återfallsförebyggande av depression
Depression är vanligare än vad många tror, minst 25% av alla kvinnor och 15% av alla män kommer någon gång under sitt liv att behöva behandling för en depression. Läs gärna vårt blogginlägg ”tynger höstmörkret dig” för mer information om depression. Vad som är viktigt att känna till är att för varje gång en depression återkommer ökar risken för återfall eller försämring. För dig med en depressiv episod är återfallsrisken 50%, ungefär 70% efter två och 80% efter tre. Med andra ord är vikten av återfallsförebyggande åtgärder av betydelse för dig med depression för ett ökat välmående. I vetenskapliga studier genomförda av professorerna Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams & Johan D. Teasdale har de visat att personer med tre eller fler depressiva episoder minskade risken för återfall med ungefär hälften under 1 års observationstid. 

Om behandlingen
Den här behandlingen skyddar mot återfall i depression för dig som haft tre eller fler depressionsepisoder. Behandlingen är verksam genom att du får lära dig och nå en förståelse för hur man kan relatera till sina tankar och depressiva tankemönster, samt att möta sig själv med medkänsla. En annan viktig del är att lära sig att bli medveten om och lyssna till sina varningssignaler för depression för att veta hur och när man ska agera för att må bättre.

Om metoden
Metoden heter MBKT och står för mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression och har evidens genom forskning. Metoden har sitt ursprung i Zenbuddhismen men programmet har ingen religiös agenda eller syfte. Programmet är en metod inom KBT med fokus på övningar i att förebygga återkommande depressioner genom att utveckla och öka din förmåga att i tid uppmärksamma tankar, känslor och kroppsliga symtom med en accepterande hållning. SBU visar på att metoden har måttlig evidens jämfört med icke specifik aktiv kontroll. I socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom vilket grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet, rekommenderas återfallsförebyggande KBT för att minska risken för återfall i depression.

Om programmet
Programmet består av 8 träffar under 8 veckor med tillhörande hemuppgifter mellan träffarna. Varje träff är cirka 2 timmar och 15 minuter. Behandlingen sker i grupp vilket betyder att du tillsammans med terapeuten och andra deltagare genomför övningar och reflekterar kring varje veckas tema. Stor vikt läggs vid upplevelsebaserad övningar samt egenträning. Programmet består av 8 delar indelade i ett tema per vecka vilka är;

  1. Autopilot 
  2. Att leva i huvudet
  3. Att samla ett splittrat sinne 
  4. Att känna igen motvilja 
  5. Tankar är inte fakta 
  6. Tillåta och låta vara 
  7. Att ta hand om sig
  8. Vidmakthållande och fördjupa sig 

Källor:

Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams & Johan D. Teasdale. (2014). Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression (1.,(uppl.).Stockholm: Natur och kultur.

SBU. (2014). Meditationsprogram mot stress vid ohälsa. Hämtad 2018-11-16 från https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/meditationsprogram-mot-stress-vid-ohalsa-/

Socialstyrelsen. (2016). Recidiverande egentlig depression i remission, vuxna – Återfallsförebyggande behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) eller mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). Hämtad 2018-11-16 från https://roi.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationella-riktlinjer-for-vard-vid-depression-och-angestsyndrom/2/recidiverande-egentlig-depression-i-remission-vuxna-aterfallsforebyggande-behandling-med-kognitiv-beteendeterapi-kbt-eller-mindfulnessbaserad-kognitiv-terapi-mbkt/2.86