”Community Reinforcement and family training”

CRAFT är ett program för närstående som vill hjälpa en missbrukande närstående att söka behandling. Programmet är aktivt, positivt och icke-konfrontativt. Inlärningsprinciper används för en beteendeförändring. Målsättning med CRAFT är att förbättra livskvalitén för den närstående, göra ett nyktert liv mer attraktivt för den för den som missbrukar, söka behandling, minska alkohol- och/eller drogkonsumtion. CRAFT baseras på CRA ”Community Reinforcement Approach”, kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). CRA rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Kursen är en fördjupning för dig som har grundläggande kunskaper i CRA.

Datum: Måndag 23 september
Tid: Anpassar tiden enligt flyg, tåg och busstider för de som deltar.
Ca 9.00 – 16.00 (lunch 12.00 – 13.00)

Plats: Kungsgatan 24 G, Luleå

I priset ingår: Handouts
För- och eftermiddagsfika
Lunch

Anmälan: Anmälan är bindande.
Arrangören har rätt att ställa in kursen vid för få anmälningar. Ni anmäler er till kursen via mail eller telefon 0771-909000

Varmt välkomna!