¼ av alla kvinnor och 1/5 av alla män drabbas någon gång i livet av en depression. Depressionen tar sig uttryck i minskad lust att göra saker man tidigare tyckte var roligt, känslor av meningslöshet och nedstämdhet större delen av dagen. En vanlig kommentar är ingenting känns roligt. Det är också vanligt med sömnstörningar, antingen att man sover för mycket eller för lite. Depression är också vanligt sekundärt till något annat problem.