Det finns idag igen forskning på området i Sverige hur stort eller litet det kan vara av att beroende av Internet. Symtomen påminner om tvång (se OCD ) och är behandlingsbart. Vilken funktion har upptagenheten av datorn och dess möjligheter? Frågan är central i behandlingen.