Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta.

Missbruk betyder att man använder droger på ett sätt som ger problem eller skadar hälsan. Det kan till exempel vara sånt som att man på grund av drogerna inte lyckas göra det man ska hemma, i skolan eller på jobbet, eller att man gång på gång hamnar i riskfyllda situationer eller gör olagliga saker på grund av drogerna.

Alla droger är beroendeframkallande. De påverkar hjärnans belöningssystem, ungefär på samma sätt som när man blir förälskad. Drogberoende kan alltså beskrivas som en kemisk förälskelse; drogerna blir lätt viktiga i ens tankar och känslor.

Hjärnan vänjer sig snabbt vid att vara påverkad av droger, och om man slutar kan man få så kallade abstinensbesvär. De är olika för olika droger, men kan vara att man blir skakig, trött, retlig, att man mår illa, får kramper, svettningar eller ångest. Droger skapar också ett sug i kroppen efter mer, direkt när effekten försvinner eller efter ett tag. Både abstinensbesvär och sug kan göra att det är svårt att sluta även om man vill.

Både personer som har missbruksproblem och de som lever med någon som har det behöver få bra hjälp.

Community Reinforcement Approach, CRA är en manualbaserad behandlingsmetod som rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård.

CRA baseras på KBT och motiverande samtal (MI-Motivational Intervjuing).

Det finns ett särskilt program med inriktning mot behandling för ungdomar (Adolescent Community Reinforcement Approach, ACRA) och det finns också ett program för närstående som vill hjälpa en missbrukande närstående att söka behandling (Community Reinforcement and Family Training,CRAFT)