Kostnad:

Privatpersoner:

1250 kr/samtalssession hos leg.psykoterapeut.

Företag: 1400 kr/samtalssession (om inget annat avtalats). 

Remiss från offentlig vård: Kostnad enligt avtal