Nätverket KBT i Norr i samarbete med
Beteendeterapeutiska föreningen

Inbjuder till föreläsning om

Schematerapi

Schematerapi är en behandlingsmodell utvecklad av Jeffrey Young och med större fokus på interventioner utifrån uppväxterfarenheter, känsloupplevelser och terapi¬relationen. Schematerapi har i forskning visat sig effektiv vid behandling av relationell problematik och personlighetsrelaterade problem.

Föreläsare: Poul Perris
Leg. läkare, psykoterapeut och handledare samt rektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Han har varit ordförande för den internationella schematerapiföreningen ISST och är idag ordförande för Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (sfKBT). Poul är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare i psykoterapi med inriktning mot schematerapi, personlighets¬relaterade störningar, känslomässiga behov och relations¬problematik. Poul ingår i en internationell forskargrupp som specialiserat sig på forskning kring relationer och grundläggande känslomässiga behov.
Föreläsningen riktar sig till personer som arbetar med vård och behandling.
Poul kommer att ge en översikt av den schematerapeutiska modellen och diskutera hur den kan tillämpas inom olika delar av vård och omsorg.

Plats: Sessionssalen Landstingshuset Luleå
Tid: 9 maj 2012 kl. 08.00 – 12.00
Kostnad: 400 kr + moms per person, Luleå (fika ingår)
350 kr + moms per person som deltar via videolänk

Anmälan: Senast 30 april 2012. Anmälan är bindande. Anmäl dig genom att
mejla till ewa.henderson@nll.se eller info@KBTklinikenNorr.se. Ange kostnadsställe och faktureringsadress samt om du vill delta via videolänk.

Ladda ner information som word-dokument