Sömn är ett måste för att kroppen ska få en chans att återhämta sig efter dagens påfrestningar. Hur mycket sömn vi behöver är individuellt och varierar också beroende på ålder. Många vuxna får dock för lite sömn. Vi har väl alla någon gång i livet haft perioder då vi haft sömnsvårigheter?!

Mängden sömn är dock inte det största problemet, utan snarare dålig kvalité på sömnen. Dagar fyllda av stress och upplevd tidsbrist ger oss ofta en ytlig och orolig sömn.

Dålig sömn eller insomningssvårigheter kan bero på allt ifrån depression, stress till drogmissbruk och kroppsliga sjukdomar. Det kan också vara en biverkning av medicinering eller en naturlig följd av tillfälliga hormonella förändringar.

Men sömnsvårigheterna kan även vara det primära problemet, som i sin tur kan ge upphov till både sämre livskvalité och sjukdomar. Det finns flera olika typer av primära sömnstörningar, men den vanligaste diagnosen Insomni som kännetecknas av insomningssvårigheter, täta uppvaknanden och en känsla av att aldrig känna sig utsövd.

Då vi inte får sova ordentligt kan det på kort sikt leda till påverkan av tålamod, koncentration, minne, inlärningsförmåga, reaktionsförmåga och kreativitet. På lite längre sikt kan sömnbrist bland annat ge upphov till viktuppgång, försvagat immunförsvar, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Flera studier visar också att det finns ett tydligt samband mellan sömnkvalité och livskvalité och även med livslängd.

En vanlig orsak till insomningssvårigheter är stress och oro. Behandling av sömnsvårigheter går därför ofta ut på att hitta strategier för att reducera och hantera stress och orostankar. Men det kan också handla om att se över hela livssituationen.

Om du besväras av sömnproblem kan du se över din sömnhygien. Sömnhygien är vad vi gör för att åstadkomma god kvalitet på sömnen.