Specifik fobi är en uttalad, bestående rädsla som är starkt överdriven samt orimlig och som uppkommer när man ställs inför (eller ska ställas inför) en specifik företeelse eller situation. Då den drabbade utsätts för det fruktade leder det i stort sett alltid till ett mycket stort obehag och ångest. Autonoma nervsystemet aktiveras för att man ska vara beredd att antingen fly från eller slåss mot det som upplevs som hotfullt. Kroppsliga reaktioner kan t ex vara hjärtklappning, svettning och förhöjd puls och dessa reaktioner kan bli såpass starka att det leder till en panikattack. Vid en specifik fobi undviker man ofta det som aktiverar rädslan, vilket oturligt nog leder till att man vidmakthåller problemet. Ungefär 7-15 procent av befolkningen utvecklar någon gång under livet en specifik fobi.