Vi hjälper dig att utforska hur problemen egentligen uppkommer, vad som gör att de  bibehålls och hur man kan göra för att göra annorlunda.

Vi   hjälper dig att hitta dina egna inre resurser som förälder genom att utforska vad du redan gör bra som förälder och också det som du kan göra  på ett annorlunda sätt för att uppnå andra resultat.

Vi tränar också tilllsammans med dig att se barnets inre resurser, vad som redan är bra och vad som kanske behöver förändras.

Ett  viktigt moment är också att lära sig kommunicera på ett sätt som minskar motståndet hos barnet och även hos dig själv vilket kan   resultera i  en mer positiv  atmosfär  i relationen.

Vi hjälper dig att ser  möjligheterna till förändring istället för att lägga skam och skuld på dig själv eller barnet i syfte att öka  benägenheten till  förändring hos alla involverade.

Vi  tränar   tillsammans med dig i hur du kan motivera barnet  att  göra  förändringar i den riktning som du  som förälder anser viktig och sätter stort värde vid, att hitta ”er” egen  värdegrund.