För problem relaterade till stress finns ingen allmänt vedertagen diagnos. Utbrändhet, utmattningsdepression används ofta som benämning. Vad gäller behandling pratar man om stresshantering. Problemet verkar dock vara stort, många av dagens långtidsjukskrivningar anses bero på stress.

Vanliga symptom är en känsla av att ständigt vara tidspressad, ha koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. Många rapporterar att de är lättirriterade. Sömnsvårigheter, för lite sömn alternativt att man sover alltför mycket utan att känna sig utvilad är också vanligt. Dessutom uppstår ofta en rad fysiologiska symptom såsom hjärtklappning, tryck över bröstet, andnöd alternativt andfåddhet, yrsel, stickningar i händerna osv.

ACT- Att hantera stress och främja hälsa är en kurs som ger deltagaren förhållningssätt att hantera den stress som är ofrånkomlig när vi lever vårt dagliga liv”