Vi har Tystnadsplikt (sekretess), vilket innebär att vi inte får prata med någon (varken föräldrar, socialtjänst, skolpersonal eller din chef) om vad som sagts i vårt samtal, utan ditt godkännande.

Vi har däremot skyldiga att anmäla till socialtjänsten om vi misstänker att ett barn eller en ung person far illa eller riskerar att fara illa. Vi gör dock inte något i smyg, utan berättar allt för den elev vi är orolig för.

Om en arbetsgivare betalar behandlingen för sin medarbetare, händer det att arbetsgivaren önskar någon form av skriftlig sammanfattning. I dessa fall får du godkänna den innan vi lämnar den till din chef.